Tư vấn về pháp luật lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Các dịch vụ pháp lý về lao động:
- Tư vấn, thực hiện thủ tục giúp doanh nghiệp trong hoạt động quản lý, điều hành lao động: tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, chuyển người lao động sang làm công việc khác, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động;
- Xây dựng mới hợp đồng mẫu, hiệu chỉnh hợp đồng: hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, hợp đồng trách nhiệm, thỏa thuận bảo mật, các văn bản mẫu như: thỏa thuận, biên bản, quyết định, thông báo,… để áp dụng trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động, bảo vệ quyền lợi của công ty;
- Tư vấn xây dựng mới, hiệu chỉnh các quy định, quy trình, quy chế về: tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật lao động, các quy trình, quy định, quy chế khác liên quan trong việc quản lý, điều hành lao động trong Doanh nghiệp; Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính khác về lao động như: đăng ký, ban hành thang lương, bảng lương, định mức lao động...
- Tư vấn xây dựng mới/sửa đổi, bổ sung và ban hành, đăng ký nội quy lao động; Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc (ban hành, áp dụng áp dụng KPI); Quy chế quản trị, điều hành công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế lương, thưởng và các quy định khác để quản lý lao động;
- Tư vấn, thực hiện thủ tục giúp doanh nghiệp thực hiện việc kỷ luật lao động, buộc bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra;
- Cử đại diện tham gia đàm phán, làm việc với người lao động, bên thứ ba cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực lao động;
- Cử luật sư đại diện làm việc, tham gia giải quyết tranh chấp lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, tại doanh nghiệp hoặc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tòa án;
- Tư vấn, thực hiện các công việc khác liên quan đến pháp luật lao động.
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty Luật TNHH Share Law
Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0886 262786 - 0978 143 382 - Email: sc.sharelaw@gmail.com

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed