Tư vấn về hợp đồng

Tư vấn về hợp đồng

Trong kinh doanh, hợp đồng là một giao dịch, được xác lập giữa các bên tham gia, mở ra một mối quan hệ hợp tác kinh doanh, làm ăn, giúp các bên đạt được mục đích kinh tế của mình. Về pháp lý, hợp đồng là cơ sở để doanh nghiệp làm căn để chuyển giao tài sản, thực hiện/thụ hưởng dịch vụ, thụ hưởng lợi nhuận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hợp đồng là thứ mà doanh nghiệp rất mong chờ. Các lợi ích của hợp đồng có thể kể đến như:
- Là văn bản cụ thể hóa đầy đủ các mong muốn, yêu cầu và ý chí của các bên;
- Là kế hoạch kinh doanh, ghi nhận những công việc, các bước thủ tục mà các bên phải hoàn tất cho một hoặc một số hoạt động kinh doanh nhất định;
- Là nơi ghi nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, giá cả, thanh toán, giao hàng, thực hiện công việc thanh toán...;
- Thiết lập các biện pháp phòng ngừa rủi ro, vi phạm thỏa thuận, các chế tài áp dụng khi có vi phạm xảy ra và phương thức giải quyết tranh chấp;
- Là chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi bên trước Tòa án, Trọng tài.
Những rủi ro pháp lý từ hợp đồng có thể phát sinh là: (i) Hợp đồng vô hiệu, không ràng buộc các bên, dẫn đến mong muốn của mỗi bên không đạt được; (ii) Quyền và nghĩa vụ được xác lập trong hợp đồng bất lợi, khó thực hiện, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho một bên ; (iii) Những nội dung được xác lập trái pháp luật có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các chế tài bất lợi. Những rủi ro ra hiện hữu và vô cùng lớn, nếu doanh nghiệp không thận trọng trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng.
Nhằm hạn chế rủi ro từ hợp đồng, Share Law xin giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn về hợp đồng mà Share Law thực hiện:
- Tư vấn về hàng hóa, dịch vụ, công việc, tài sản ... có thể giao dịch thông qua hợp đồng; tư vấn lựa chọn loại hợp đồng; tư vấn lựa chọn phương án giao dịch trong hợp đồng;
- Tư vấn giải pháp phòng ngừa rủi ro theo từng loại hợp đồng, từng loại hàng hóa, dịch vụ, công việc, tài sản;
- Tư vấn rà soát, hiệu chỉnh nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các thỏa thuận sẵn có của doanh nghiệp;
- Tư vấn thẩm định, đưa ra phương án cho doanh nghiệp về các nội dung cần thiết được đưa vào hợp đồng;

- Tư vấn xây dựng biểu mẫu các loại hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng, thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ;
- Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục nội bộ, soạn thảo các tài liệu phục vụ cho việc thông qua thẩm quyền nội bộ, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trong kinh doanh;
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải thích, thực hiện hợp đồng;
- Đại diện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đàm phán hợp đồng;

- Tư vấn về phương án, thủ tục chấm dứt hợp đồng.
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty Luật TNHH Share Law

Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 08 86 26 27 86 - 0978 143382 – Email: sc.sharelaw@gmail.com

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed