Tư vấn doanh nghiệp - đầu tư

Tư vấn doanh nghiệp - đầu tư

Các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư:
- Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập mới doanh nghiệp; tư vấn, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề, trụ sở, người đại diện, thành viên, cổ đông sáng lập, …; tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập/thay đổi/chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; …
- Tư vấn cơ cấu vốn góp (chi phối, quyết định/phủ quyết), cơ cấu nhân sự, cơ cấu quản lý, sắp xếp, lựa chọn các chức danh quản lý, điều hành công ty;
- Tư vấn xây dựng mô hình, quy mô, loại hình doanh nghiệp ngay từ khi thành lập doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu, ngành nghề kinh doanh;
- Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư, tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư; tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư;
- Tư vấn xây dựng, đăng ký hệ thống ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu của nhà đầu tư;
- Tư vấn, thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
- Tư vấn, thực hiện các công việc khác liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư.
Liên hệ với chúng tôi:
Công ty Luật TNHH Share Law
Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0886 262786 - 0978 143 382 - Email: sc.sharelaw@gmail.com
 

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed