Tham gia giải quyết tranh chấp

Tham gia giải quyết tranh chấp

Share Law cung cấp những dịch vụ pháp lý về đại diện hoặc cử luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng trong:
- Tranh chấp kinh doanh, thương mại: hợp đồng, tranh chấp thu hồi nợ, bồi thương thiệt hại, phạt vi phạm, chấm dứt hợp đồng, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, ...
- Tranh chấp giữa cổ đông/thành viên công ty với công ty, giữa các thành viên/cổ đông với nhau, tranh chấp giữa người chưa phải thành viên/cổ đông với người đang là thành viên/cổ đông liên quan đến hợp đồng/thỏa thuận chuyển nhượng vốn/cổ phần; tranh chấp giữa người quản lý, điều hành công ty với công ty, cơ quan/chức danh quản trị điều hành công ty;
- Tranh chấp lao động: tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại do người lao động/công ty gây ra, tranh chấp về bảo hiểm, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, ...;
- Tranh chấp dân sự: tranh chấp tài sản, đất đai, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân gia đình, ...
- Tư vấn, đại diện doanh nghiệp, chủ nợ, bên thứ ba có liên quan trong vụ việc về phá sản tại Tòa án, ...
- Các tranh chấp kinh tế, thương mại, dân sự khác.
Liên hệ với chúng tôi :
Công ty Luật TNHH Share Law

Địa chỉ: 93/20 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0886262786 - 0978 143 382 - Email: sc.sharelaw@gmail.com

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed