Công Ty Luật TNHH Share Law

Công Ty Luật TNHH Share Law

Công ty Luật TNHH Share Law ("Share Law Law Firm") là đơn vị tư vấn luật, hoạt động theo pháp luật về luật sư tại Việt Nam, được sáng lập và điều hành bởi Luật sư Lê Văn Dụng, một luật sư và là giảng viên chuyên về các vấn đề pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp, như: quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, bất động sản, ... Share Law Law Firm đã và đang đồng hành tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn về pháp luật kinh doanh, pháp luật về quản trị, điều hành doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và các vấn đề liên quan. 
Hiện tại, Share Law Law Firm đang có thế mạnh cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:
- Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp (phí trả theo tháng) hoặc theo vụ việc cho doanh nghiệp (như là luật sư nội bộ) về: pháp luật quản trị công ty; pháp luật lao động; pháp luật hợp đồng; pháp luật về tài chính, đầu tư, bất động sản và các vấn đề khác trong kinh doanh;
- Tư vấn, xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp ban hành các quy định, quy trình, quy chế, điều lệ, nội quy và tất cả các quy định nội bộ khác, nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi nhất trong quản lý, điều hành doanh nghiệp;
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng các hợp đồng phục vụ cho việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tư vấn xây dựng hợp đồng mẫu, điều khoản mẫu theo nhu cầu của khách hàng, cung cấp các biểu mẫu về thực hiện, chấm dứt hợp đồng, để hỗ trợ việc giao kết, thực hiện hợp đồng cho khách hàng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép đầu tư, kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp;
- Đại diện, thực hiện các thủ tục pháp lý cho khách hàng là một trong các bên có liên quan đến yêu cầu phá sản doanh nghiệp (doanh nghiệp yêu cầu phá sản, chủ nợ, người lao động, người quản lý, điều hành doanh nghiệp ...);
- Tư vấn, thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn/cổ phần, mua bán tài sản là bất động sản, dự án, ...
- Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp nội bộ tại doanh nghiệp, các tranh chấp về lao động, giữa người lao động và doanh nghiệp;

- Tư vấn, đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về đất đai, tranh chấp hợp đồng và các tranh chấp khác tại Tòa án, trọng tài thương mại.
Bằng nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, Share Law Law Firm nỗ lực, tận tâm thực hiện công việc, cam kết bảo mật tuyệt đối các yêu cầu của Quý khách hàng.
Share Law Law Firm rất mong đồng hành cùng Quý khách hàng trên con đường kinh doanh.
Trân trọng !

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed