Tủ sách Share Law - SHARE LAW

Review Sách Pháp chế doanh nghiệp - Những kỹ năng cơ bản

Một nhận xét về nội dung sách của Quý đọc giả Doãn Hường vào ngày 06/8/2021 được chúng tôi trích lại nguyên văn.

Đăng bởi: Admin

Tựa sách: ĐƯỜNG VÀO NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Tác giả: Luật sư Lê Văn Dụng - Nhà xuất bản Thanh Niên

Đăng bởi: Admin

Tựa sách: PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP - Những kỹ năng cơ bản

Tác giả: Luật sư Lê Văn Dụng - Luật sư Nguyễn Như Quỳnh - Nhà xuất bản Thanh Niên

Đăng bởi: Admin

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed