Khóa học sắp khai giảng - SHARE LAW

Khóa học PCDN trực tuyến qua GOOGLE MEET

Khóa học PCDN trực tuyến qua GOOGLE MEET - Dự kiến khai giảng trong tháng 10/2021 - Giảng viên: Luật sư Lê Văn Dụng - Đối tượng: Sinh viên năm 3, 4, người mới đi làm pháp chế, người làm doanh nghiệp, doanh nhân, và bất kỳ ai quan tâm

Đăng bởi: Admin

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed