Giới thiệu - SHARE LAW

Review Sách Pháp chế doanh nghiệp - Những kỹ năng cơ bản

Một nhận xét về nội dung sách của Quý đọc giả Doãn Hường vào ngày 06/8/2021 được chúng tôi trích lại nguyên văn.

Đăng bởi: Admin

Tựa sách: ĐƯỜNG VÀO NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Tác giả: Luật sư Lê Văn Dụng - Nhà xuất bản Thanh Niên

Đăng bởi: Admin

Tựa sách: PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP - Những kỹ năng cơ bản

Tác giả: Luật sư Lê Văn Dụng - Luật sư Nguyễn Như Quỳnh - Nhà xuất bản Thanh Niên

Đăng bởi: Admin

Công Ty Cổ phần Đào tạo Share Law

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law là đơn vị đào tạo về kỹ năng làm việc nghề luật: Các khóa đào tạo thường xuyên của Share Law Training gồm: - Kỹ năng làm pháp chế tại doanh nghiệp; - Kỹ năng làm pháp chế chuyên sâu trong ngân hàng, tài chính, bất động sản; - Kỹ năng soạn thảo, rà soát, hiệu chỉnh, chấm dứt, thanh lý hợp đồng trong kinh doanh; - Kỹ năng xây dựng quy định nội bộ và soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp; - Kỹ năng xây dựng quan hệ công việc và giao tiếp công sở; - Pháp luật lao động dành cho Cán bộ nhân sự; - Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh tại các doanh nghiệp; - Pháp luật quản trị điều hành doanh nghiệp dành cho CEO; - Pháp luật dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp; - Các khóa học liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đăng bởi: Admin

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed