Bài Viết - SHARE LAW

Khóa đào tạo nội bộ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Share Law Training đã đào tạo nội bộ thành công 02 buổi học Online cho khách hàng

Đăng bởi: Admin

Muốn làm pháp chế doanh nghiệp chuyên nghiệp, Bạn cần gì?

Đây là câu trả lời cho các câu hỏi: Tại sao bạn PHỎNG VẤN THẤT BẠI? Tại sao bạn THỬ VIỆC KHÔNG THÀNH? Tại sao bạn LÀM MÃI KHÔNG PHÁT TRIỂN?

Đăng bởi: Admin

Buổi cà phê, tặng sách, tri ân

Share Law Training đã tổ chức thành công buổi cafe tặng sách, tri ân các học viên cũ của Share Law Training

Đăng bởi: Admin

Kết thúc lớp PCDN thứ 4 năm 2021

Kết thúc lớp thứ 4 năm 2021: “KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP”

Đăng bởi: Admin

Hoàn thành Khóa PCDN - Sự chuẩn bị của sinh viên luật

Hoàn thành Chương trình đào tạo: [PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP - SỰ CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN LUẬT]

Đăng bởi: Admin

Họp trực tuyến - Giải pháp, kế hoạch, pháp lý về lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cuộc họp trực tuyến về chủ đề "Giải pháp, kế hoạch pháp lý về lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19"

Đăng bởi: Admin

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed