Đào tạo Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp tại Hà Nội

Đào tạo Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp tại Hà Nội

Họp giảng viên Share Law năm 2020

Họp giảng viên Share Law năm 2020

Đối tác tư vấn pháp lý tin cậy của Doanh nghiệp

Đối tác tư vấn pháp lý tin cậy của Doanh nghiệp

Đào tạo cho doanh nghiệp

Đào tạo cho doanh nghiệp

Đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law là một đơn vị đào tạo kỹ năng nghề luật trong doanh nghiệp có uy tín, chuyên đào tạo các kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh, Kỹ năng soạn thảo văn bản và xây dựng quy định nội bộ trong doanh nghiệp, Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, pháp luật lao động dành cho cán bộ quản lý nhân sự,... Nơi duy trì tinh thần “Chia sẻ giá trị, chia sẻ đam mê”.
Các khóa học đào tạo chính tại Share Law:
1. Đào tạo kỹ năng làm pháp chế Doanh nghiệp;
2. Đào tạo kỹ năng soạn thảo, đàm phán, rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng, kỹ năng hỗ trợ thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;
3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho cán bộ quản lý nhân sự;
4. Đào tạo kiến thức pháp luật dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp;
5. Đào tạo kỹ năng soạn thảo văn bản và xây dựng quy định nội bộ trong doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Share Law

Công ty Luật TNHH Share Law

Công ty Luật TNHH Share Law, chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực lao động, Hợp đồng, đất đai, doanh nghiệp,... Với phương châm "Chia sẻ nỗi lo pháp lý", Share Law mong muốn đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp.

Chia Sẻ Nỗi Lo Pháp Lý

Dịch vụ pháp lý

Tham gia giải quyết tranh chấp

Tham gia giải quyết tranh chấp

Tư vấn về hợp đồng

Tư vấn về hợp đồng

Tư vấn về pháp luật lao động

Soạn thảo, rà soát, hiệu chỉnh thực hiện chấm dứt thanh lý hợp đồng

Tư vấn doanh nghiệp - đầu tư

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Liên Hệ

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Law
khóa học share law
TSD Group
Transmed