Đào tạo Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp tại Hà Nội

Đào tạo Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp tại Hà Nội

Họp giảng viên Share Law năm 2020

Họp giảng viên Share Law năm 2020

Tuyển sinh khóa PCDN online cuối 2021

Tuyển sinh khóa PCDN online cuối 2021

Đào tạo cho doanh nghiệp

Đào tạo cho doanh nghiệp

Đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law

Công ty Cổ phần Đào tạo Share Law là một đơn vị đào tạo kỹ năng nghề luật trong doanh nghiệp có uy tín, chuyên đào tạo các kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh, Kỹ năng soạn thảo văn bản và xây dựng quy định nội bộ trong doanh nghiệp, Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, pháp luật lao động dành cho cán bộ quản lý nhân sự,... Nơi duy trì tinh thần “Chia sẻ giá trị, chia sẻ đam mê”.
Các khóa học đào tạo chính tại Share Law:
1. Đào tạo kỹ năng làm pháp chế Doanh nghiệp;
2. Đào tạo kỹ năng soạn thảo, đàm phán, rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng, kỹ năng hỗ trợ thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;
3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho cán bộ quản lý nhân sự;
4. Đào tạo kiến thức pháp luật dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp;
5. Đào tạo kỹ năng soạn thảo văn bản và xây dựng quy định nội bộ trong doanh nghiệp.

Liên Hệ

đối tác
đối tác bảo vệ
Đối tác bảo vệ
đối tác share law
Công ty luật TNHH Share Lawyers
khóa học share law
TSD Group
Transmed